top of page

Fidan Kurt Kasapbaşı

287438_10151017199804503_1465605580_o_edited.jpg

1979 yılında Almanya’da doğdu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Opera-Şan Bölümü’ne kabul edildi. 2000 yılında her iki okuldan da başarıyla mezun oldu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bedensel ve Zihinsel Gevşeme Tekniklerinin Ses Eğitiminde Kullanılabilirliliği” konulu tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın ses hastalıkları ile ilgili yaptığı çalışmalara ses eğitimcisi olarak katıldı.

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kadrosuna geçti. Her iki okulda bulunduğu süre boyunca solist ve koro şefi olarak yurt içinde ve yurt dışında sayısız konserler verdi; sempozyum, kongre, panel ve master classlara katıldı.

2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Korosu’nu çalıştırmaya başladı. Bu Koroyla 21. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği tarafından “Halk Müziği yorumlamada Başarı”; 2018 yılında 3. Uluslararası Pamukkale Üniversitesi Korolar Şenliği tarafından “Çok Sesli Halk Müziği Yorumlama”, “Sololu Yapıt Yorumlama”, “Eser Yorumlamada Koro ve Şef Uyumu” ödüllerine layık görüldü.

Halen aynı kurumda Ses Eğitimi derslerine girmekte, gelenekselden evrensele uzanan sanat anlayışıyla akademik ve sanatsal faaliyetlerine devam etmektedir


Başlangıç Türk Müziği

Tadımlık workshop, süre: 1,5 saat

Join us for a captivating journey into the enchanting world of Microtonal Singing! In this atelier, we will delve into the fascinating realm of intervals smaller than a semitone, unlocking a vast array of new tonalities and expressive possibilities in vocal music.

Whether you're an experienced vocalist or a curious beginner, this workshop welcomes all skill levels. Led by Fidan Kasapbaşı Kurt in microtonal techniques, you will be guided step-by-step to develop an understanding of how to use microtones effectively in your singing.

bottom of page